Bảng điểm danh chiều ngày 28/10/2020

tuyensinh : 29-10-2020 20

File đính kèm

20201028034013DD-KHOA-CƠ-KHÍ-.xlsx 29-10-2020 Xem
20201028034013DD-KHOA-Điện-TKTT--2-.xlsx 29-10-2020 Xem
20201028034013DD-KHOA-TĐH-CNTT--1-.xlsx 29-10-2020 Xem
20201028034013DD-KHOA-KINH-TẾ.xlsx 29-10-2020 Xem