Bảng điểm danh chiều ngày 29/10/2020

Bảng điểm danh chiều ngày 29/10/2020

tuyensinh : 29-10-2020 30

File đính kèm

KHOA-KINH-TẾ.xlsx 29-10-2020 Xem
KHOA-CƠ-KHÍ-.xlsx 29-10-2020 Xem
KHOA-Điện-TKTT (2).xlsx 29-10-2020 Xem
KHOA-TĐH-CNTT--1-.xlsx 29-10-2020 Xem