Thông báo nhắc nhở học sinh nhận khẩu trang (lần 1)

Theo Thông báo kết luận giao ban số 87/TB-TCKTKTNHC-TCHC ngày 12 tháng 5 năm 2020. Phòng QTTB – CSVC đã Tổ chức phát khẩu trang cho học sinh từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn rất nhiều học sinh khoá 16, 18 và 19 chưa nhận khẩu trang.
Nay, Phòng QTTB – CSVC kính gửi Giáo viên chủ nhiệm danh sách học sinh các lớp chưa nhận khẩu trang (Đính kèm danh sách). Đề nghị giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh có tên trong danh sách liên hệ Bộ phận Kho trường để nhận khẩu trang (buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ sáu). Hạn chót đến nhận khẩu trang ngày 22/05/2020.
Mọi thắc mắc xin liên hệ Thầy Quang - Phòng QTTB – CSVC (ĐT: 0913155116)
Trân trọng./.

phongquantri : 15-05-2020 249

File đính kèm

DANH SÁCH HỌC SINH KHOA 16 CHUA NHAN KHAU TRANG.xlsx 15-05-2020 Xem
DS khoa 19 chua nhan khau trang.xlsx 15-05-2020 Xem
DANH SÁCH HỌC SINH khoa 18 chua nhan khau trang.xlsx 15-05-2020 Xem