Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe cho học sinh năm học 2021-2022

Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe cho học sinh năm học 2021-2022 (đính kèm danh sách học sinh)

admin : 06-04-2022 295

File đính kèm

Da ky danh sach hoc sinh khoa 21 kham suc khoe.pdf 06-04-2022
Da ky danh sach hoc sinh khoa 20 kham suc khoe.pdf 06-04-2022
Da ky thong bao to chuc kham suc khoe.pdf 06-04-2022