Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh Khóa 20 Năm học 2020-2021 (Lần 2)

phongquantri : 01-12-2020 348

File đính kèm

DS học sinh Khóa 19 chưa khám sức khỏe.pdf 01-12-2020
DS học sinh Khóa 20 chưa khám sức khỏe.pdf 01-12-2020
208-KH-TCKTKTNHC-QTTBCSVC-301120pdf.pdf 01-12-2020